Wat doe ik?

Individueel traject particulier

Zowel kinderen als (jong-)volwassenen kunnen bij mij terecht voor een particulier individueel traject. 

Dit traject wordt volledig afgestemd op jouw hulpvraag en mogelijkheden. 

Dit traject kan bevatten (een combinatie van):

- Gesprekken 

- Psycho-educatie

- Oefeningen en technieken uit Moed om te Falen

- Creatieve therapievormen

 

Deze trajecten vinden plaats in Wijchen of (in overleg) via beeldbellen.  

Als je interesse hebt kan je vrijblijvend contact met me opnemen. 

Samen plannen we een kennismaking in waarin we samen jouw hulpvragen en de mogelijkheden gaan bespreken.

Tevens spreken we dan af hoe vaak en in welke frequentie we elkaar spreken, mocht je besluiten gebruik te willen maken van mijn ondersteuning. 

Een kennismakingsgesprek duurt 60 minuten en is gratis. 

Sessies duren 60 minuten en zijn 90,- per keer voor een face-to-face sessie en 80,- voor beeldbellen. 

Deze kosten kunnen betaald worden vanuit een PGB. 


IQ-onderzoek en psychosociaal onderzoek particulier

Ik bied verschillende mogelijkheden voor onderzoek. 

Bij interesse plannen we vooraf een kort telefoongesprek in om samen te bepalen welke vorm het meest geschikt is voor de vraag die je hebt.

Neem hiervoor contact met me op. 

 

- IQ onderzoek bij (jong-)volwassenen van 17 tot 85 jaar. Dit is een compleet IQ-onderzoek gebruik makend van de WAIS in digitale vorm waaruit een betrouwbare IQ-score komt. De scores worden uitgebreid geanalyseerd in verschillende indexscores. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt met daarin de scores op de verschillende indexen, observaties en advies voor vervolg. Dit verslag wordt na afloop in een persoonlijk gesprek toegelicht. De kosten voor dit onderzoek zijn 675,-. Het onderzoek en het nagesprek vinden plaats in Wijchen. 

- IQ onderzoek basis voor kinderen van 8 tot 17 jaar. Dit is een verkort IQ-onderzoek gebruik makend van de WISC-V waaruit een betrouwbare IQ-score komt. Deze kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor toelating tot een plusklas of wanneer er geen directe hulpvraag ten grondslag ligt aan het onderzoek. De terugkoppeling is in de vorm van een schriftelijke rapportage met daarin de uitslag en observaties gedaan tijdens de testafname. De kosten voor dit onderzoek zijn 450,-. Het onderzoek vindt plaats in Wijchen. 

- IQ onderzoek uitgebreid voor kinderen van 8 tot 17 jaar. Dit is een uitgebreid IQ-onderzoek gebruik makend van de WISC-V waaruit een IQ-score komt. De scores worden uitgebreid geanalyseerd in verschillende indexscores. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt met daarin de scores op de verschillende indexen, observaties en advies voor vervolg. Dit verslag wordt na afloop in een persoonlijk gesprek toegelicht. De kosten voor dit onderzoek zijn 675,-. Het onderzoek en het nagesprek vinden plaats in Wijchen. 

- Psychosociaal onderzoek voor kinderen van 8 tot 18 jaar. Denk hierbij aan onderzoek naar copingstrategieën, executieve functies en diverse gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Deze onderzoeken zijn bedoeld als screening en geven geen definitieve diagnose. De onderzoeken kunnen zowel losstaand als aanvullend op het uitgebreide IQ-onderzoek worden uitgevoerd en zijn in de vorm van vragenlijsten in te vullen door het kind en/of ouders en leerkracht. De terugkoppeling vindt plaats middels een schriftelijk verslag met daarin een uitgebreide analyse van de resultaten. De kosten voor deze onderzoeken zijn 100,- per vragenlijst voor 1 respondent en 150,- per vragenlijst voor 2 respondenten (zowel ouders als leerkracht). 

 


Individueel traject of groepstraining ZIN

Ik werk samen met praktijken Wil'skracht en 2-act waardoor je ook bij mij terecht kan met een beschikking ZIN in de regio Noord- en midden Limburg. 

Voor meer informatie neem contact op met Wil'skracht via www.wils-kracht.nl of 2-act via www.2-act.nu 

 


Trainingsdag Moed om te Falen in groeps- of teamverband

Ik geef op locatie complete trainingsdagen voor groepen of teams vanuit het thema Moed om te Falen. 

 

De Moed om te Falen gaat over faalvaardigheid. Over leren door te proberen. Het opzoeken van het randje van je comfortzone, daar waar je kan oefenen, uitproberen, foute keuzes kan maken en kan balen. Het gaat over trots, leren, ontwikkelen, de kick als het lukt. Het gaat over accepteren wat er is, het ‘niet weten’ omarmen, het ‘niet kunnen’ opzoeken, ‘ja’ zeggen tegen wat zich aandient en de mogelijkheden die voor je liggen. En vooral ook het plezier hebben, lachen en genieten van het proces. 

 

Tijdens de trainingsdag ga je niet alleen voor jezelf aan de slag met bovenstaande thema's, maar ook als team of groep. Je ondersteunt elkaar, helpt elkaar, lacht met elkaar en leert van elkaar. Hierdoor is deze trainingsdag zeer geschikt als teambuilding en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.

 

Een trainingsdag bestaat uit 2 dagdelen (09:30 - 12:30 en 13:30 - 15:30) en bedraagt 1495,-.

Dit is de prijs voor een groep van 8 deelnemers, inclusief intake, voorbereidingstijd en evaluatie. 

In overleg zijn ook andere vormen mogelijk, neem hiervoor contact met me op.