IQ-onderzoek en psychosociaal onderzoek particulier

Ik bied verschillende mogelijkheden voor onderzoek. 

Bij interesse plannen we vooraf een kort telefoongesprek in om samen te bepalen welke vorm het meest geschikt is voor de vraag die je hebt.

Neem hiervoor contact met me op. 

 

 

IQ onderzoek bij (jong-)volwassenen van 17 tot 85 jaar. Dit is een compleet IQ-onderzoek gebruik makend van de WAIS in digitale vorm waaruit een betrouwbare IQ-score komt. De scores worden uitgebreid geanalyseerd in verschillende indexscores. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt met daarin de scores op de verschillende indexen, observaties en advies voor vervolg. Dit verslag wordt na afloop in een persoonlijk gesprek toegelicht. De kosten voor dit onderzoek zijn 675,-. Het onderzoek en het nagesprek vinden plaats in Wijchen. 

 

IQ onderzoek basis voor kinderen van 8 tot 17 jaar. Dit is een verkort IQ-onderzoek gebruik makend van de WISC-V in digitale vorm waaruit een betrouwbare IQ-score komt. Deze kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor toelating tot een plusklas of wanneer er geen directe hulpvraag ten grondslag ligt aan het onderzoek. De terugkoppeling is in de vorm van een schriftelijke rapportage met daarin de uitslag en observaties gedaan tijdens de testafname. De kosten voor dit onderzoek zijn 499,-. Het onderzoek vindt plaats in Wijchen. 

 

IQ onderzoek uitgebreid voor kinderen van 8 tot 17 jaar. Dit is een uitgebreid IQ-onderzoek gebruik makend van de WISC-V in digitale vorm waaruit een IQ-score komt. De scores worden uitgebreid geanalyseerd in verschillende indexscores. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt met daarin de scores op de verschillende indexen, observaties en advies voor vervolg. Dit verslag wordt na afloop in een persoonlijk gesprek toegelicht. De kosten voor dit onderzoek zijn 749,-. Het onderzoek en het nagesprek vinden plaats in Wijchen. 

 

Psychosociaal onderzoek voor kinderen van 8 tot 18 jaar. Denk hierbij aan onderzoek naar zijnskenmerken van hoogbegaafdheid, copingstrategieën, executieve functies en diverse gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Deze onderzoeken zijn bedoeld als screening en geven geen definitieve diagnose. De onderzoeken kunnen zowel losstaand als aanvullend op het uitgebreide IQ-onderzoek worden uitgevoerd en zijn in de vorm van vragenlijsten in te vullen door het kind en/of ouders en leerkracht. De terugkoppeling vindt plaats middels een schriftelijk verslag met daarin een uitgebreide analyse van de resultaten. De kosten voor deze onderzoeken zijn 100,- per vragenlijst voor 1 respondent en 150,- per vragenlijst voor 2 respondenten (zowel ouders als leerkracht).